Ciepło z promieniowania słonecznego

Promienie słoneczne padają na kolektory umieszczone na dachu. Tam następuje podgrzewanie znajdującego się w obiegu płynu solarnego, który następnie jest transportowany do zbiornika ciepłej wody użytkowej. W zbiorniku ogrzany płyn solarny oddaje ciepło przez wymmiennik do wody użytkowej (c.w.u.) i opcjonalnie również do wody wspomagajacej centralne ogrzewanie (c.o.).

Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej i wspomaganie centalnego ogrzewania

Instalacja kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej całkowicie pokrywa, poza okresem grzejnym, zapotrzebowanie na ciepło w gospodarstwie domowym. W tym czasie nie ma potrzeby uruchamiania kotła, co znacznie przedłuża jego trwałość. Dla czteroosobowego gospodarstwa domowego wystarczą dwa kolektory i jeden 300-litrowy zbiornik solarny.

Za pomocą instalacji wykorzystywanej do dodatkowego wspomagania centralnego ogrzewania można w przybliżeniu podwoić uzyskiwanie energii. Dla gospodarstwa domowego o tej samej wielkości potrzebne byłyby na przykład cztery kolektory i jeden zbiornik 600-litrowy.