To, co wyróżnia nasze rolety, to umiejętność godzenia wysokiej jakości i niskiej ceny, co jest rzadkim przypadkiem w wielu firmach jak również dbanie o naturalne środowisko poprzez zastosowanie pianki poliuretanowej wypełniającej profil aluminiowy, który nie zawiera szkodliwego freonu oraz stosowanie farb, które nie zawierają metali ciężkich takich jak kadm czy ołów. Jakość rolet jak również elementów do ich produkcji poparta jest uzyskanymi aprobatami technicznymi.
Klient ma do wyboru rolety o wysokości opancerza 39 i 45mm dostępne w kilku kolorach w standardzie. Można za dopłatą zastosować w systemie rygle automatyczne, które blokują pancerz po całkowitym jego opuszczeniu, zamek baskwilowy w listwie, napędy elektryczne itd. Dostępne w ofercie rolety to: rolety nadstawne, zewnętrzne i RKS.